Месечеви мени 2024

Јануари 2024
◑ Последна четвртина  04.01 во 04:30ч.
⬤ Млада месечина 11.01 во 12:57ч.
◐ Прва четвртина  18.01 во 04:52ч.
ⵔ Полна месечина  25.01 во 18:54ч.
Февруари 2024
◑ Последна четвртина  03.02 во 00:18ч.
⬤ Млада месечина 09.02 во 23:59ч.
◐ Прва четвртина  16.02 во 16:00ч.
ⵔ Полна месечина  24.02 во 13:30ч.
Март 2024
◑ Последна четвртина  03.03 во 16:23ч.
⬤ Млада месечина 10.03 во 10:00ч.
◐ Прва четвртина  17.03 во 05:10ч.
ⵔ Полна месечина  25.03 во 08:00ч.
Април 2024
◑ Последна четвртина  02.04 во 05:14ч.
⬤ Млада месечина 08.04 во 20:20ч.
◐ Прва четвртина  15.04 во 21:13ч.
ⵔ Полна месечина  24.04 во 01:48ч.
Маj 2024
◑ Последна четвртина 01.05 во 13:27ч.
⬤ Млада месечина 08.05 во 05:21ч.
◐ Прва четвртина 15.05 во 13:48ч.
ⵔ Полна месечина 23.05 во 15:53ч.
◑ Последна четвртина 30.05 во 19:12ч.
Jуни 2024
⬤ Млада месечина 06.06 во 14:37ч.
◐ Прва четвртина  14.06 во 07:18ч.
ⵔ Полна месечина  22.06 во 03:07ч.
◑ Последна четвртина  28.06 во 23:53ч.
Jули 2024
⬤ Млада месечина 06.07 во 00:57ч.
◐ Прва четвртина  14.07 во 00:48ч.
ⵔ Полна месечина  21.07 во 12:17ч.
◑ Последна четвртина  28.07 во 04:51ч.
Август 2024
⬤ Млада месечина 04.08 во 13:13ч.
◐ Прва четвртина  12.08 во 17:18ч.
ⵔ Полна месечина  19.08 во 20:25ч.
◑ Последна четвртина  26.08 во 11:25ч.
Септември 2024
⬤ Млада месечина 03.09 во 03:55ч.
◐ Прва четвртина  11.09 во 08:05ч.
ⵔ Полна месечина  18.09 во 04:34ч.
◑ Последна четвртина  24.09 во 20:49ч.
Октомври 2024
⬤ Млада месечина 02.10 во 20:49ч.
◐ Прва четвртина  10.10 во 20:55ч.
ⵔ Полна месечина  17.10 во 13:26ч.
◑ Последна четвртина  24.10 во 10:03ч.
Ноември 2024
⬤ Млада месечина 01.11 во 13:47ч.
◐ Прва четвртина  09.11 во 06:55ч.
ⵔ Полна месечина  15.11 во 22:28ч.
◑ Последна четвртина  23.11 во 02:27ч.
Декември 2024
⬤ Млада месечина 01.12 во 07:21ч.
◐ Прва четвртина  08.12 во 16:26ч.
ⵔ Полна месечина  15.12 во 10:01ч.
◑ Последна четвртина  22.12 во 23:18ч.
⬤ Млада месечина 30.12 во 23:26ч.